SDD 2/3

SDD 2/3 150 150 Baro d'evel

En el seu espectacle, el cavall és un personatge que dialoga amb els altres intèrprets sense obstaculitzar-los l’existència.