Bestias 5/8

Bestias 5/8 150 150 Baro d'evel

El bestiari diví de Baro d’evel
Res de fanfarronades aquí, sinó una precisió d’orfebre aconseguida gràcies a la congruència de la feina amb l’animal.