SDD 4

SDD 4 150 150 Baro d'evel

Un univers amb objectes en distorsió i cossos en contorsió, amb gestos pràcticament inacabats, d’una força poètica, lúcidament absurds.